For langt de fleste foreninger er rekruttering en konstant udfordring. I de fleste klubber gælder det, at når man har sagt foreningsliv, så siger man også automatisk fastholdelse og rekruttering.

Flere medlemmer!

Skal vi lave en stor kampagne? Eller hvad skal foreningen gøre? 

Med mine to drenge på 6 år og deres indtræden i foreningslivet er det meget tydeligt for mig, hvordan de oplever det at være nye i en forening. Som forening er det netop indlevelsen i det nye medlem, der er så vigtig.

Med evnen til indlevelse tager vi sjældent fejl.

Som ny er du pr. definition udenfor. En følelse som er meget nem at mærke, når man forsøger at træde ind i et nyt fællesskab. Det har vi vist alle prøvet. Det er præcis det samme, der sker, når nye medlemmer kommer til en ny klub. De er nye, og derfor udenfor det interne fællesskab.

Det allervigtigste for en forening, der tager imod nye medlemmer, er derfor at sørge for at afstanden mellem de nye til de andre bliver så lille som mulig. Det er trænerens, men også medlemmernes fineste opgave – hvis de vel og mærke er interesseret i at have en klub på sigt.

Hvad kan træneren gøre?

Tiden er knap og træningen skal i gang, så de nuværende medlemmer får noget ud af træningen. Det er jo vigtigt. Ja, men det er bare endnu vigtigere at inkludere de nye medlemmer! For ellers sker der på sigt kun et frafald i klubben og ikke en tilgang af medlemmer.

Helt konkret kan træneren investere tid i at sige ”hej” til sine nye medlemmer og sågar også introducere dem for de øvrige medlemmer. En navnerunde, bare en lille en, hvor fx et par medlemmer får særligt ansvar for at hjælpe og spille sammen med de nye medlemmer. På den måde kan de nye medlemmer hurtigt lærer nye navne og føle, at de bliver set af gruppen, så de måske endda føler sig budt ind i gruppen.

Det koster tid, men det er givet godt ud. Samtidig er det relevant at forstå, at en gruppe altid skal reetableres, når nye træder ind. Det gælder alle vegne også i skolen eller på arbejdspladsen. I foreningslivet er det dog nemt for det nye medlem at droppe hurtigt ud af fællesskabet, fordi der ikke er noget, der direkte tvinger personen til fortsat at møde op. Det frie valg dominerer, og derfor har foreningslivet en særlig opgave i at gøre det nye fællesskab attraktivt fra start af.

Kom ind i kampen fra start, så alle kan og har lyst til at være med.